Phản hồi của bạn

Quyền lợi khách hàng thân thiết

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Kính gửi quý khách hàng!
- Nhập Hàng XYZ nhập hàng Trung Quốc  trân trọng thông báo Chính sách khách hàng thân thiết nhằm mang lại những ưu đãi dành cho các khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với Nhập Hàng XYZ. Với các cấp độ tích lũy, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách chiết khấu cước vận chuyển và phí mua hộ, cụ thể như sau:


Lưu ý: 
- Tổng tích lũy giao dịch được hệ thống ghi nhận đối với các đơn hàng ở trạng thái "đã nhận hàng".
- Ngay sau khi đủ tổng tích lũy giao dịch, cấp độ thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp độ tương ứng. Quý khách hàng có thể xem cấp độ thành viên trong Quản lý tài khoản của mình hoặc cấp độ được áp dụng trong từng đơn hàng.
Trân trọng!
Bản Quản Trị Nhập Hàng XYZ.